Lørdagsherrer / Vinter

Peter Riken

Formand

Peter Riken
Tlf.: 6617 3990
Email peterogkirsten@sol.dk

Finn Skrydstrup

Kasserer

Finn Skrydstrup
Tlf.: 2332 8021
Email: finn@skrydstrup.net

Turneringsbetingelser

Alle mandlige medlemmer, som er fyldt 21 år, kan deltage uanset handicap.
Turneringen spilles over 9 huller med start på hul 1. Vi fletter med Lørdagsdamerne. Første gang uge 43.

Der er tilmelding og udlevering af scorekort i buret samt start fra 8.15 – 9.30.

Det henstilles fra turneringsledelsen til, at der spilles i 3-bolde.

Der er juleafslutning den 17. december – intet spil den 24. og  31. december 2016.

Sæson afslutning den 25. marts 2017, hvor der spilles 2 x 9 tællende runder.

Turneringsfee er kr. 20. Der kan betales forud (f.eks. kr. 100 for 5 gange)

Scorekort afleveres på bordet i klublokale.

Der skal indenfor et scorekorts længde lægges op på fairway. På vinterbane må bruges gummitee på fairway (der må ikke tee’s op på anden type tee). Der spilles efter gældende golfregler, dog må der lægges op på alt klippet areal (dvs overalt bortset fra bunker og rough)  på sommerbane og overalt på vinterbane.

Huller på vintergreens er med store hulkopper. Hullet er færdigspillet, når bolden ligger i hulkoppen. Den yderste store cirkel omkring flaget angiver greenen. Når bolden berører eller er indenfor den store cirkel er bolden på green – Regel 16 og 17 er gældende. Undtagelse: Flagstangen må gerne blive stående (må rammes uden straf)

Handicap

Ved spil til sommergreen anvendes sædvanlig  beregning af antal tildelte slag (ats).
Første gang, der spilles til vintergreens reduceres handicap med 10% af gældende ats ved sommerhandicap. F.eks. har en spiller 12 slag på sommerbane, bliver vinterhandicap 10,8. Antal slag beregnes ved almindelig afrunding, i dette tilfælde 11 slag.

Fra dette tidspunkt reguleres de to hcp uafhængigt af hinanden.

Både sommer- og vinterhandicap reguleres iflg. normale regler, dog reguleres ikke opad.

Pointgivning

Bedste score får 7 point, næstbedste får 6 point o.s.v..Alle med samme score får samme point. Alle får minimum 1 point. Er der pointlighed, gives bedste placering til laveste handicap. Hvis hcp er det samme, er det bedst på de sidste 3 huller. Hvis det stadig står lige, går vi 1 hul tilbage, indtil placeringen er afgjort. Hvis det stadig står lige, trækkes der lod.

Præmier

Der er vinpræmier til den bedste 4. del i hver match. Der påregnes at være sæsonpræmier til de 10 bedst placerede over vinteren. Alt afhængig af vejret.