Kontingenter gældende for 2017

Du kan se en samlet oversigt over medlemskaberne i VFG her

Vigtigt

Kontingentbetaling skal være tilmeldt PBS ellers opkræves kr. 50,- ekstra pr. kvartal i fakturagebyr.

Ved manglende indbetaling af kontingent lukkes spillerettighederne i Golfbox

Junior (til og med 21 år) 

Kontingent kr. 420 pr. kvt. Årligt kr. 1.680
Hertil kommer DGU Junior-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

Ungsenior (22-24 år) – ændres i 2018 til: “22-29 år”

Kontingent kr. 820 pr. kvt. Årligt kr. 3.280
Hertil kommer DGU Junior-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

Senior (fra og med 25 år) – ændres i 2018 til: “fra og med 30 år”

Kontingent kr. 1.495 pr. kvt. Årligt kr. 5.980
Hertil kommer DGU Senior-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

Rettigheder:

 • Fuld rettighed til at benytte 18 hullers banen og alle træningsfaciliteter
 • Deltagelse i klubturneringer
 • Ret til at benytte “Den fynske ordning” – læs mere her
Studiemedlem (kræver studiekort og godkendt ansøgning)

Kontingent kr. 820 pr. kvt. Årligt kr. 3.280
Hertil kommer DGU Senior-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

Kræver fremvisning af studiekort fra anerkendt uddannelsessted, som vi skal have en kopi liggende af i vores medlemskartotek samt en godkendt ansøgning.
Skriflig ansøgning om at blive studiemedlem sendes til info@vestfynsgolfklub.dk

Long Distance (med anden hjemmeklub end VFG)

Kontingent kr. 835 pr. kvt. Årligt kontingent kr. 3.340
Hertil kommer DGU Long Distance-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

Rettigheder:

 • Fuld rettighed til at benytte 18 hullers banen og alle træningsfaciliteter
 • Deltagelse i klubturneringer
Flex

Kontingent kr. 400 pr. kvt. Årligt kontigent kr. 1.600 inkl. 3 x greenfee
Hertil kommer DGU Flex-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

Rettigheder:

 • Fuld rettighed til at benytte 18 hullers banen mod betaling af greenfee – både på egen og fremmede baner
 • Fuld rettighed til at benytte alle træningsfaciliteter
 • Deltagelse i klubturneringer mod betaling af greenfee
Flex+ (max 40 år gammel) 

Kontingent kr. 580 pr. kvt. Årligt kontingent kr. 2.320 inkl. 9 x greenfee
Hertil kommer DGU Flex-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

 • Fuld rettighed til at benytte 18 hullers banen mod betaling af greenfee – både på egen og fremmede baner
 • Fuld rettighed til at benytte alle træningsfaciliteter
 • Deltagelse i klubturneringer mod betaling af greenfee
Flex ugedag (udgået medlemskab – oprettes ikke mere) 

Kontingent kr. 820 pr. kvt. Årligt kontingent kr. 3.280
Hertil kommer DGU Flex-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

Rettigheder:

 • Fuld rettighed til at benytte 18 hullers banen alle hverdage indtil kl. 15:00
 • Benytte alle træningsfaciliteter
*DGU-kontingent og Kollektiv ansvarsforsikring

DGU-kontingent udgør pr. 1. januar 2017:

 • Juniorer kr. 83,- pr. år
 • Seniorer kr. 155,- pr. år
 • Long Distance kr. 83,- pr. år
 • Flex kr. 155,- pr. år

Kollektiv ansvarsforsikring udgør pr. 1. januar 2017:

 • kr. 12,- pr. år

DGU-kontingent og Kollektiv ansvarsforsikring opkræves helårligt i 2. kvartal

Golfkørekort 

Kr. 500. Beløbet refunderes, hvis du melder dig ind i klubben til normal kontingent senest 8 uger efter kursusstart.

Kan ikke kombineres med andre rabatordninger – dvs. gør du brug af vores sæsontilbud til nye golfere, så refunderes beløbet ikke. 

Læs mere

DGU FLEX

Årligt kontingent kr. 500
Hertil kommer DGU-Flex-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

 • Fuld rettighed til at benytte 18 hullers banen mod betaling af greenfee – både på egen og fremmede baner
 • Fuld rettighed til at benytte alle træningsfaciliteter
 • Deltagelse i klubturneringer mod betaling af greenfee

Som DGU-FLEX medlem har du IKKE ret at tilkøbe Sæsonkort til undervisning, medlemskab af Klub81 og Dobbeltdækker-aftalen.

Du er velkommen til at købe undervisningslektioner

Pitch & Put

Årligt kontingent kr. 300
Pitch & Put giver rettighed til at bruge alle træningsfaciliter

Som Pitch & Put- medlem har du IKKE ret til at spille 18-hullers banen. Det er udelukkende et træningsmedlemskab, hvor du udover medlemskabet har mulighed for at tilkøbe et Sæsonkort til undervisning

Passivt medlem / Støttemedlem

Årligt kr. 445 inkl. 2 x greenfee pr. år

Som passivt medlem / Støttemedlem kan du ikke selv booke tider i Golfbox. Henvend dig til kontoret enten på tlf. 63721920 eller via mail info@vestfynsgolfklub.dk, så hjælper vi gerne.

Tilmelding til Betalingsservice

Undgå kedelige rykkere og spar penge på fakturagebyr – tilmeld din kontingentopkrævning til betalingsservice
Betalingsservice online tilmelding 

HUSK at tilmelde ALLE medlemmer i familien til betalingsservice – også selvom du/I modtager en samlet opkrævning.

Er du/I ikke tilmeldt betalingsservice vil du blive opkrævet kr. 50,- pr. kvartal i fakturagebyr.

 

betalingsservice
CVR-nr. 55842612
PBS-nummer 01968556
Deb.grp.nr. 1
Kundenummeret er 11 nuller efterfulgt at dit 4-cifrede medlemsnummer (15 cifre i alt)
HVIS du har et 3-cifret medlemsnummer, skal du sætte 12 nuller foran medlemsnumret.

Opsigelse/nedgradering af medlemskab

Medlemskab kan iflg. klubbens vedtæger §4 opsiges/nedgraderes med 3 måneders skriftlig varsel til den 1. januar eller 1. juli – se vedtægterne §4.

Det vil sige, ønsker du at melde dig ud / nedgradere dit medlemskab:

 • pr. 1. januar, skal opsigelsen/ændringen være os i hænde senest den 30. september
 • pr. 1. juli, skal opsigelsen/ændringen være os i hænde senest den 31. marts 

Evt. opsigelse SKAL være skriftlig og skal sendes på mail til info@vestfynsgolfklub.

Ved opsigelse af FLEX-medlemskaber efter 1. januar reduceres antallet af greenfee-billetter i forhold til det antal kvartaler, der er tilbage i sæsonen. Dvs. hvis du melder dig ud:

 • pr. 1. juli får du som FLEX 1 billet / som FLEX+ 3 billetter
 • pr. 1. januar næste år får du som FLEX 3 billetter / som FLEX+ 9 billetter

Vær opmærksom på reglerne vedr. genindmeldelse – se vedtægterne §4

HUSK, Sekretariatet kan ikke afvige fra vedtægterne og hvorend vi gerne vil hjælpe, kan vi ikke handle mod klubbens vedtægter som er vedtaget på klubbens generalforsamling af klubbens medlemmer.